Skip to content Skip to footer

Kto musi oddawać zużyty olej i tłuszcz spożywczy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytwórcy odpadów zobowiązani są do właściwego postępowania z nimi – zarówno pod względem ich przechowywania, jak i poddawania następnie recyklingowi lub utylizacji. Bywają jednak takie odpady, w przypadku których nie do końca wiadomo, w jaki sposób właściwie nimi gospodarować. Jednym z nich bez wątpienia jest zużyty olej, pozostały np. po smażeniu potraw.

Recykling UCO – kogo dotyczy?

Choć powstaje jako odpad również w domowym zaciszu, ustawodawcy uznali, że jest on wytwarzany przez gospodarstwa domowe w stosunkowo małych ilościach. W związku z tym nie ma jeszcze określonych, specjalnych procedur, w jaki sposób postępować ze zużytym olejem w domu. Oczywistym jest jednak fakt, że nie powinno się wylewać gorącego tłuszczu do rur kanalizacyjnych. Nieco inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gastronomiczną i wytwarzają duże ilości zużytego oleju roślinnego.

W ich przypadku zarówno lokalna stacja sanitarno-epidemiologiczna, czyli Sanepid oraz Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadzają kontrole. Mają one na celu zbadanie sposobu zarządzania przepracowanymi, zużytymi już tłuszczami roślinnymi. Tym samym takie obiekty, jak food trucki, bary, restauracje, stołówki czy też smażalnie mają obowiązek wykazania tym podmiotom, w jaki sposób gospodarują odpadami tłuszczowymi. To właśnie tego typu lokale i przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej, a także punkty żywienia zbiorowego – na przykład w szkołach, szpitalach czy domach opieki społecznej – mają ustawowy obowiązek odpowiedzialnego gospodarowania zużytym tłuszczem smażalniczym.

Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym?

Nie ulega wątpliwości, że w składzie przetworzonego, przesmażonego już oleju znajdują się niezdrowe dla naszego otoczenia substancje chemiczne. To właśnie one, a także charakterystyczna konsystencja zużytego tłuszczu roślinnego – stanowią główną przyczynę odpowiedniego postępowania, jakie należy podjąć celem prawidłowego gospodarowania zużytym olejem. Powinien on bowiem zostać poddany filtracji i rafinacji, dzięki którym oczyszczony już, wykorzystany przez nas olej będzie mógł posłużyć dalej – na przykład jako część składowa biopaliw. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest przekazanie odpadu odpowiedniemu przedsiębiorstwu, które zajmuje się transportem i utylizacją tego typu odpadów.

Po podpisaniu umowy z taką firmą, jak EMKA S.A., klient otrzymuje do dyspozycji pojemniki do przechowywania zużytego tłuszczu. Po ich napełnieniu zostają one przekazane realizatorowi, będącemu pracownikiem firmy, która odbiera odpady tłuszczowe. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów odpadów, także proces przekazania zużytego oleju roślinnego powinien być udokumentowany poprzez sporządzenie Karty Przekazania Odpadu. Po umówieniu odbioru realizator przyjedzie, by odebrać zapełnione pojemniki z tłuszczem, pozostawiając w ich miejsce puste pojemniki. Zużyty tłuszcz zostaje następnie przewieziony do miejsca, w którym może zostać poddany recyklingowi i otrzymać nowe życie.