Krok 1

Odbiór

Wykorzystując budowaną przez lata sieć kontaktów w całym kraju, odbieramy olej od podmiotów z każdego regionu w Polsce, w tym całej branży gastronomicznej. Częstotliwość i harmonogram odbiorów jest uzależniony od klienta.