Skip to content Skip to footer

Jak wygląda proces recyklingu zużytego oleju roślinnego? 

Jako społeczeństwo, mając na uwadze dobro naszej planety, dążymy do tego, by jak najwięcej odpadów mogło być poddawane recyklingowi. Ponownie wykorzystanie części z nich pozwala bowiem zachować równowagę w przyrodzie, ograniczając zarazem wytwarzanie zbędnych ilości produktów, które trudno poddawać utylizacji. Co więcej – recykling okazuje się dobrym rozwiązaniem także dlatego, że część z tych odpadów może stanowić w niektórych branżach przydatne surowce. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku utylizacji zużytego oleju roślinnego, któremu dzięki obecnej technologii można nadać zupełnie nowe życie. 

Co się dzieje z olejem po oddaniu go realizatorowi?

Przedsiębiorstwa gastronomiczne, wytwarzające zużyty olej roślinny, na podstawie podpisanej umowy oraz na mocy Karty Przekazania Odpadu oddają olej realizatorowi. Ten zapewnia bezpieczny transport tego niebezpiecznego odpadu – ale dokąd? Co dzieje się dalej z wykorzystanym olejem? To pytania, które nierzadko zadają sobie pracownicy barów, restauracji czy właściciele food trucków. Warto mieć świadomość tego, że odebrany przez realizatora olej w pierwszej kolejności musi zostać przystosowany do ponownego wykorzystania. W tym celu musi być on poddany procesom oczyszczania.

Podczas procesu smażenia w oleju dochodzi do wystąpienia bardzo wielu reakcji chemicznych. Powstają wolne kwasy tłuszczowe, nienasycone pochodne kwasów tłuszczowych ulegają natomiast utlenieniu. Dodatkowo w trakcie smażenia do oleju przenikają białka, węglowodany czy też tłuszcze, które pochodzą z przyrządzanych produktów spożywczych. W efekcie konieczne jest odfiltrowanie z oleju wszystkich niepotrzebnych substancji i pozostałości po smażeniu, by otrzymać czysty produkt, który będzie można w dalszej kolejności wykorzystać.

Jak można ponownie wykorzystać zużyty olej?

Wbrew pozorom, istnieje szereg rozmaitych zastosowań dla zużytego oleju spożywczego, uznawanego za odpad. Mając na uwadze wysoką zawartość trójglicerydów w przetworzonym tłuszczu, wykorzystuje się go bardzo często jako biokomponent w procesie produkcji eko diesla lub innych eko paliw. To jednak nie jedyna możliwość – oczyszczony, przetworzony olej może być także zastosowany w piecach olejowych jako swoiste paliwo, zapewniając energię cieplną. Ponadto w przemyśle chemicznym tego rodzaju oczyszczone już odpady znajdują dodatkowe zastosowanie przy produkcji różnego rodzaju tworzyw syntetycznych. Wówczas oczyszczony olej poddaje się dalszej obróbce wraz z innymi substancjami. 

Podsumowując zatem – zastosowania wykorzystanego oleju roślinnego mogą być naprawde liczne, a ich różnorodność sprawia, że może on na wiele sposobów przyczynić się w różnych branżach jako surowiec lub materiał opałowy. Z tego powodu konieczne jest prawidłowe przechowywanie, a następnie transportowanie i recykling oleju, bo tylko w ten sposób możemy zapewnić właściwy recykling, nadając temu odpadowi nowe, przydatne i bezpieczne dla środowiska naturalnego zastosowanie.