Skip to content Skip to footer

Wszystko o BDO w gastronomi

Wśród tajemniczych skrótów, które często przewijają się w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne, znajdziemy między innymi BDO. Ten z pozoru nic nieznaczący trzyliterowy skrótowiec kryje za sobą bardzo istotną bazę podmiotów, które gospodarują odpadami. Co więcej, pod nazwą tą funkcjonuje także specjalny rejestr, a na znajdujące się w nim przedsiębiorstwa nałożone jest kilka obowiązków, o których warto pamiętać już na początku swojej działalności w branży.

Czym jest BDO?

Pod skrótem BDO kryje się Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Powstała ona na mocy ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, a wraz z nią utworzony został tzw. system BDO. Celem tego systemu jest gromadzenie informacji, dotyczących gospodarki odpadami, ma on również umożliwiać zarządzanie tego typu informacjami. Baza BDO zawiera w sobie zatem informacje o wszystkich odpadach, jakie powstały na terytorium Polski – zarówno w postaci opakowań i produktów po opakowaniach, jak również opon, smarów, akumulatorów, baterii, pojazdów czy zużytego sprzętu elektrycznego. Co ważne z naszej perspektywy, baza zawiera także informacje o odpadach w postaci olejów.

Co zawiera baza BDO?

W kontekście wyżej wymienionych rodzajów odpadów baza BDO zawiera szereg informacji o poziomie odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów, istniejących składowiskach odpadów, a także instalacjach służących do gospodarowania odpadami oraz rodzajach i ilości wytwarzanych w naszym kraju odpadów. Należy jednak odróżnić od bazy rejestr BDO – w jego przypadku mamy bowiem do czynienia z rejestrem tych podmiotów, które na co dzień gospodarują odpadami bądź też wprowadzają na rynek produkty lub produkty w opakowaniach.

Czy muszę uzyskać wpis do rejestru BDO?

To zależy. Każda restauracja, fast food czy jadłodajnia wytwarza odpady, jednak nie wszystkie muszą być ewidencjonowane w BDO. Wiele lokali oferuje dania serwowane w jednorazowych opakowaniach czy pojemnikach. Mogą to być bary szybkiej obsługi, kawiarnie, pizzerie lub inne lokale sprzedające posiłki na wynos. Minister Klimatu nakłada odpowiedzialność za opakowania wprowadzane do obiegu na restauratorów. Obowiązek ten obejmuje zarówno przypadki, gdy sprzedawane są dania przygotowane w lokalu (jak np. pizza w kartonowym pudełku, catering w tackach, garmażerka pakowana próżniowo), jak i produkty zakupione od innych dostawców (np. wyroby cukiernicze).

Zużyty olej jadalny a BDO

Najprawdopodobniej nie znajdziemy lokalu gastronomicznego, w którym nie generuje się zużytego oleju spożywczego. Niezależnie, czy mowa o smażalni, gdzie podawane są potrawy z głębokiego tłuszczu, czy barze sałatkowym, w którym wykorzystuje się dressingi na bazie oliwy, wytwarzany jest odpad UCO. Nie mniej jednak poużytkowy olej jadalny oznaczony jest kodem 20 01 25 i klasyfikowany jako odpad komunalny, a więc nie podlega ewidencjonowaniu BDO. Jego wytwórcy zwolnieni są z obowiązku wpisu do BDO i składania np. sprawozdania rocznego. Nie są natomiast zwolnieni z odpowiedzialnego i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania tego odpadu i powinny mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się profesjonalnie odbiorem i recyklingiem UCO.

Jak możemy Ci pomóc?

EMKA Oil to firma, która odbierze z każdego miejsca w Polsce Twój zużyty olej i bezpiecznie przetransportuje do miejsca recyklingu. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii sprawiamy, że proces zarządzania zużytym olejem spożywczym jest w pełni intuicyjny dla każdego Klienta, a jednocześnie niesie pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Poprzez Panel Klienta lub aplikację EMKA Oil dokonamy integracji BDO, a wszystkie formalności będą wystawione w Twoim imieniu przez nas.

Wśród szerokiej gamy usług posiadamy także te dotyczące rejestru BDO. Jeżeli chcesz, abyśmy zarejestrowali Twoją firmę, zaktualizowali jej dane w systemie lub przeanalizowali ją pod kątem obowiązków w BDO, zapraszamy tutaj .